1.    Uvod

 

Veselimo se vašega zanimanja za spletne vsebine podjetja HANSA-FLEX AG (v nadaljevanju HANSA-FLEX). Varovanje vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato želimo, da se med obiskom naših spletnih strani in med poslovanjem ter komuniciranjem z nami počutite prijetno in varno. Zaradi tega jemljemo zaščito vaših podatkov in veljavnih zakonskih predpisov zelo resno.

S to Izjavo o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju IVOP) vas želimo celovito informirati o ravnanju z vašimi osebnimi podatki.

Ta IVOP dopolnjuje naše Splošne pogoje poslovanja: http://www.hansa-flex.com/agb.html 

Trenutno izdajo IVOP lahko najdete na spletnih straneh podjetja HANSA-FLEX pod menijsko točko »Varovanje podatkov«. http://www.hansa-flex.com/datenschutz.html.

Podjetje HANSA-FLEX si pridržuje svojo pravico, da kadar koli spremeni vsebino te IVOP. To se lahko zgodi, kadar podjetje HANSA-FLEX za uporabo pripravi nove ali drugačne storitve ali kadar je to potrebno ali smiselno zaradi sprememb zakonodaje oz. pravne prakse.
To se bo zgodilo le takrat, kadar prevladajo upravičeni interesi podjetja HANSA-FLEX in so spremembe razumne tudi s stališča uporabnika. Podjetje HANSA-FLEX bo stranke pravočasno obveščalo o spremembah IVOP, kar se izvaja v internem območju storitev za uporabnike in po e-pošti, ki je shranjena v internem območju storitev za uporabnika.

 

2.    Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov (SUVP)

 

HANSA-FLEX AG

Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Zvezna republika Nemčija

Telefon: +49 421 48 90 70
Faks: +49 421 48 90 748

E-pošta: info hansa-flex com
Internet: http://www.hansa-flex.com

 

Predsedstvo: Thomas Armerding (predsednik), Uwe Buschmann, Christian-Hans Bültemeier
Predsednik nadzornega sveta: Tim Hollweg

Okrajno sodišče Amtsgericht Bremen HRB 26530 HB; sedež podjetja je v Bremnu.

ID za DDV: DE170352164

 

Kontaktna oseba za varovanje osebnih podatkov (pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov)

 

Vaše zaupanje nam je pomembno. Zaradi tega vam želimo biti vedno na voljo za informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov. V ta namen se obrnite na našega pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov.

 

Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov v podjetju HANSA-FLEX AG

 

Max Danne
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44

28307 Bremen

Telefon: +49 421 48 90 7 221
Faks: +49 421 48 90 7 930

E-pošta: datenschutz hansa-flex com.

 

3.    Splošna načela

 

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo skladno z zadevnimi zakonskimi določili o varovanju podatkov za Zvezno republiko Nemčijo, še posebej pa z nemškim Zakonom o telemedijih (TMG), nemško Državno pogodbo o radiodifuziji (RStV), Splošno uredbo o varovanju podatkov (SUVP), nemškim Zakonom o telekomunikacijah (TKG) in podobnimi, ter s predpisi o varovanju podatkov v Evropski uniji.

Osebne podatke naših uporabnikov zbiramo in obdelujemo samo, če je to potrebno za pripravo delujočega spletnega mesta ter naše vsebine in storitve (črka f 1. odstavka 6. člena SUVP). To zbiranje je pojasnjeno pod naslovom »Zbiranje podatkov med obiskovanjem spletnih strani«.

Druge osebne podatke bomo zbirali, obdelovali in uporabljali z vašo privolitvijo, če nam to privolitev izdate prostovoljno v okviru poizvedbe, iskanja, prošnje ali naročila na naš e-poštni naslov, v obrazcu za stik ali na naših spletnih straneh, pri registraciji v storitve, ki jih ponuja podjetje HANSA-FLEX ter je zanje potrebna registracija, pri prijavi za prejemanje našega glasila ali za sklenitev, vsebinsko dopolnitev ali spreminjanje in izvajanje pogodbe o storitvah podjetja HANSA-FLEX, ki jih je treba registrirati, za nakup blaga ter storitev podjetja HANSA-FLEX in za obračun (črka a 1. odstavka 6. člena SUVP).

Vaši osebni podatki niso vidni drugim uporabnikom spletnih ponudb podjetja HANSA-FLEX. 

 

Zakonske podlage za obdelavo vaših podatkov:

 

Če za postopke obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev prizadete osebe, šteje kot zakonska podlaga črka a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varovanju osebnih podatkov (SUVP).

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi izpolnitve pogodbe, katere pogodbenik je prizadeta oseba, šteje kot zakonska podlaga črka b 1. odstavka 6. člena SUVP. To velja tudi za obdelave, ki so potrebne zaradi izvedbe predpogodbenih obveznosti.

Če je potrebna obdelava osebnih podatkov za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, šteje kot zakonska podlaga črka c 1. odstavka 6. člena SUVP.

Če je potrebna obdelava osebnih podatkov zaradi življenjsko pomembnih interesov prizadetih oseb ali drugih fizičnih oseb, šteje kot zakonska podlaga črka d 1. odstavka 6. člena SUVP.

Če je obdelava potrebna zaradi varovanja upravičenega interesa našega podjetja ali tretjih oseb in ne prevladajo interesi ter temeljne pravice in svoboščine prizadete osebe, šteje kot zakonska podlaga črka f 1.odstavka 6. člena SUVP.

Upravičeni interesi so lahko še posebej:

 • odgovarjanje na poizvedbe,
 • izvajanje ukrepov neposrednega trženja,
 • priprava storitev in/ali informacij, ki so namenjene za vas,
 • obdelava in prenos osebnih podatkov v notranje oz. administrativne namene,
 • zagotavljanje delovanja in upravljanje našega spletnega mesta,
 • tehnična podpora uporabnikom,
 • preprečevanje in odkrivanje goljufij ter drugih kaznivih dejanj,
 • zaščita pred izpadi plačil s pridobivanjem informacij o boniteti pri poizvedbah za dobavo in storitve,
 • zagotavljanje varnosti omrežij in podatkov, dokler je to skladno z veljavno zakonodajo ter s pravicami in svoboščinami uporabnika.

 

Vaših osebnih podatkov ne bomo dajali drugim za oglaševanje ali trženje ali za druge, še posebej komercialne in/ali poslovne namene, razen če ste dali izrecno soglasje za predajo svojih podatkov v navedene namene ali če smo sklenili pogodbo o pogodbeni obdelavi podatkov s strani zunanjega izvajalca storitev ali če je posredovanje izrecno dovoljeno ali celo predpisano z zakonskimi predpisi.

 

Pravice, ki jih imate kot prizadeta oseba

 

Podjetje HANSA-FLEX vas želi informirati o vaših pravicah.

Imate pravico:

 

 • da od nas zahtevate informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke; če jih, imate pravico do informacije o teh osebnih podatkih in informacij, ki so podrobno navedene v 15. členu SUVP.
 • da zahtevate izdajo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v omejitvah 20. člena SUVP, v običajnem strojno berljivem elektronskem zapisu. To vključuje tudi izdajo (če je mogoča) informacij drugi odgovorni osebi, ki jo neposredno imenujete.
 • da od nas zahtevate popravke podatkov, če so nepravilni, neprimerni in/ali nepopolni. Popravki vključujejo tudi dopolnitve z izjavami ali obvestili.
 • da od nas zahtevate takojšnje brisanje svojih osebnih podatkov; če imate za to ustrezen razlog, kot so podrobno navedeni v 17. členu SUVP.
 • Žal ne smemo izbrisati podatkov, za katere velja zakonsko predpisana obveznost shranjevanja. Če želite, da v prihodnje ne zbiramo več vaših podatkov ali da z vami več ne smemo stopiti v stik, vas z veseljem dodamo na seznam za zaporo.
 • da brez negativnih posledic za naprej prekličete vsako dano privolitev.
 • da od nas zahtevate omejitev obdelave, če so za to zagotovljeni pogoji, navedeni v 18. členu SUVP.
 • da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi razlogov, ki izhajajo iz vaših osebnih okoliščin. Takrat ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo, da obstajajo nujni zaščitni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (21. člen SUVP).

 

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši SUVP, se lahko ne glede na druga razpoložljiva upravna ali sodna sredstva obrnete na naslednje:

 • po pošti na podjetje HANSA-FLEX (glejte kolofon),
 • po e-pošti na podjetje datenschutz hansa-flex com,
 • na pristojni nadzorni organ države članice, kjer prebivate, delate ali je prišlo do domnevne kršitve.

 

4.    Zbiranje podatkov ob obisku spletnega mesta

 

Naše spletno mesto www.hansa-flex.com smete načeloma obiskati brez navajanja osebnih podatkov. Vsak dostop do našega spletnega mesta in vsak priklic tam shranjenih podatkov pa se zabeleži ter shrani v dnevniški datoteki strežnika. V dnevniških datotekah svojega strežnika zbiramo in hranimo samo tiste informacije, ki nam jih posreduje vaš brskalnik. To so med drugim:

 

 • vrsta/različica brskalnika,
 • uporabljeni operacijski sistem,
 • naslov URL priporočitelja (pred tem obiskana spletna stran),
 • ime gostitelja računalnika (naslov IP),
 • datum in ura poizvedbe v strežniku,
 • ime priklicane datoteke,
 • prenesena količina podatkov,
 • obvestilo o uspelem priklicu.

 

Brez teh podatkov tehnično deloma ne bi bilo mogoče dobavljati in prikazovati vsebin spletnega mesta. V tolikšni meri je zbiranje podatkov nujno potrebno. Teh podatkov ne moremo določiti posameznikom. Povezovanje teh podatkov s podatki iz drugih virov se ne izvaja. Razen če za to obstajajo zakonske obveznosti shranjevanja, se naslovi IP uporabnikov po koncu uporabe anonimizirajo ali izbrišejo. Pri anonimizaciji se naslovi IP spremenijo do te mere, da ni več mogoče določiti individualnih osebnih ali stvarnih razmer za določeno ali določljivo fizično osebo, ali pa bi to zahtevalo nesorazmerno veliko časa, stroškov in dela.

Začasno shranjevanje in statistično vrednotenje podatkov, ki niso določljivi posameznim uporabnikom, je namenjeno izključno zagotavljanju varnosti sistema ter podatkov uporabnika (npr. prepoznavanje morebitnih napačnih povezav, napak v programu in napadov na sistem) in izboljšanju naše ponudbe (npr. za ugotavljanje posebno priljubljenih ponudb za blago in storitve).

Pridržujemo si pravico do uporabe podatkov iz dnevniške datoteke strežnika, kadar je zaradi določenih konkretnih dejstev prisoten utemeljen sum, da uporabniki naše spletne strani uporabljajo nezakonito, v nasprotju s pogodbo ali s ciljem, da dogovorjenih plačil in nadomestil ne plačajo ali jih ne plačajo v celoti, dokler je to potrebno zaradi izvajanja pravnega pregona.

Drugih podatkov o vas ne zbiramo, razen kadar jih navedete prostovoljno, na primer med poizvedbo, iskanjem ali naročilom na našem e-poštnem naslovu.

Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in dnevniških datotek je točka f 1. odstavka 6. člena SUVP z zgoraj navedenimi upravičenimi interesi.

 

5.    Storitve in pri tem zbrani osebni podatki

 

Na spletnih mestih podjetja HANSA-FLEX ponujamo številne storitve, za katere je treba navesti osebne podatke.

 

 • Registracija v spletni trgovini HANSA-FLEX »shop.hansa-flex.com«
 • »Moj uporabniški račun« v spletni trgovini HANSA-FLEX »shop.hansa-flex.com«
 • Shranjevanje in dostop do besedila pogodbe
 • Registracija v portalu za stranke podjetja HANSA-FLEX »my.hansa-flex.com«
 • »Moj profil« v portalu za stranke podjetja HANSA-FLEX »my.hansa-flex.com«
 • Uporaba naše podatkovne zbirke za identifikacijo izdelkov X-CODE
 • Navedbe pri uporabi našega konfiguratorja za izdelavo armatur
 • Uporaba našega obrazca za povratni klic
 • Uporaba našega obrazca za stik
 • Uporaba našega obrazca za povratne informacije 
 • Uporaba našega obrazca za naročilo praktičnega priročnika
 • Uporaba našega obrazca za naročilo adresarja
 • Uporaba našega obrazca za naročilo naše revije za stranke »HYDRAULIKPRESSE«

 

Da boste lahko uporabljali te storitve, bomo zbrali določene osebne podatke, ki jih vnesete sami in s tem tudi izdate privoljenje za njihovo obdelavo.
Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je točka a 1. odstavka 6. člena SUVP. Upoštevajte tudi razdelek »Pravice, ki jih imate kot prizadeta oseba« v tej Izjavi o varovanju osebnih podatkov.

 

6.    Prošnje

 

Pri nas se lahko prijavite na razpisana delovna mesta, mesta za izobraževanje, pripravništva za dijake in študente ter delovna mesta za pripravo diplome, univerzitetne diplome ali magistrske naloge ali splošno.

 

Pri tem vas izrecno opozarjamo, da prošnje, še posebej pa življenjepisi, spričevala in drugi z vaše strani nam posredovani podatki ter dokumenti, vsebujejo še posebej občutljive podatke o duševnem in telesnem zdravju, rasnem ali narodnostnem poreklu, političnih mnenjih, verskih ali svetovnonazorskih prepričanjih, članstvih v sindikatih ali političnih strankah ali spolnem življenju. Upoštevajte tudi, da je posredovanje podatkov po e-pošti nešifrirano, zato lahko v določenih primerih podatke dobijo nepooblaščene osebe ali jih ponaredijo. Če nam take podatke in dokumente pošljete v prošnji po e-pošti, se s tem izrecno strinjate, da smemo te podatke ter dokumente zbirati, obdelovati in uporabljati. Zbiranje, obdelava in raba teh podatkov ter dokumentov poteka skladno s to Izjavo o varovanju osebnih podatkov in drugimi zadevnimi zakonskimi predpisi.

 

Pri prošnjah za konkretno delovno mesto (neposredne prošnje) bodo vaši podatki in dokumenti dani na razpolago strokovnemu oddelku, ki je izdal razpis, ter pristojnemu kadrovskemu oddelku. Če ste nam poslali prošnjo brez konkretne navedbe delovnega mesta (splošna prošnja), bodo vaši podatki in dokumenti dani na razpolago osrednjemu kadrovskemu oddelku in različnim decentraliziranim kadrovskim oddelkom našega podjetja, če se tamkajšnja delovna mesta ujemajo z vašim profilom. Vaših podatkov in dokumentov ne posredujemo drugim.

 

Brisanje posredovanih podatkov in dokumentov se opravi ob zavrnitvi ali negativni odločitvi o vaši prošnji najmanj 3 mesece po koncu razpisnega postopka. To ne velja, če brisanju nasprotujejo zakonski predpisi ali je dodatno shranjevanje potrebno zaradi hranjenja dokazil ali ste dali soglasje za daljše shranjevanje. Po tem bodo rezultati shranjeni le še v anonimizirani obliki, torej brez navedbe vašega imena, za nadaljnjo statistično obdelavo. Ta nabor podatkov za statistiko ne omogoča identifikacije fizične osebe in predstavlja podlago za statistična vrednotenja. Če privolite v sprejem vaše prošnje v našo podatkovno zbirko prosilcev z navedbo, da naj se z vaše strani posredovani podatki in dokumenti v prihodnje upoštevajo tudi za druga prosta delovna mesta, bodo vaši podatki ter dokumenti v podatkovni zbirki prosilcev shranjeni 12 mesecev, nato pa samodejno izbrisani ali pa bodo shranjeni le še v anonimizirani obliki, torej brez navedbe vašega imena, za dodatno statistično vrednotenje. Če na podlagi vaše prošnje sklenemo pogodbo, smemo vaše podatke shraniti in uporabljati za običajne organizacijske ter upravne postopke skladno z zadevnimi zakonskimi predpisi.

 

Vedno imate možnost, da svojo prošnjo umaknete deloma ali v celoti. Prav tako lahko kadar koli zahtevate, da iz naše podatkovne zbirke prosilcev izbrišemo vse ali nekatere od z vaše strani posredovanih podatkov in datotek. Določene podatke o vaši prošnji moramo vseeno hraniti skozi omejeno časovno obdobje 3 mesecev zaradi zakonskih zahtev, še posebej obveznosti dokazila po nemškem Splošnem zakonu o enakopravni obravnavi (AGG).

 

7.    Raba in posredovanje osebnih podatkov

 

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen če ste dali izrecno soglasje za posredovanje svojih podatkov v navedene namene ali če je posredovanje izrecno dovoljeno ali celo predpisano z zakonskimi predpisi.

 

Storitveni partnerji, udeleženi v izvedbi naročila

 

Podjetje HANSA-FLEX sme po črki b 1. odstavka 6. člena SUVP in črki f 1. odstavka 6. člena SUVP zbrane podatke v okviru izvajanja pogodbe (kolikor je to potrebno) posredovati podružnicam podjetja, podjetjem koncerna, partnerskim podjetjem, zastopnikom in drugim zunanjim izvajalcem storitev, ki so udeleženi pri izvajanju pogodbe, dokler se podatki uporabljajo namensko. Sem spadajo še posebej špedicijska podjetja, zadolžena za dobavo naročenega blaga, plačilni inštituti in izvajalci plačilnih storitev, zadolženi za izvedbo plačil, ter za izvajanje vzdrževalnih del, popravil in drugih storitev ter servisov zadolžene podružnice podjetja http://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, podjetja koncerna http://www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html, partnerska podjetja in zastopniki http://www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html ter drugi zunanji izvajalci. V takih primerih posredujemo podatke skladno z zadevnimi zakonskimi določili o varovanju podatkov (še posebej s Splošno uredbo o varovanju podatkov – SUVP). Posredovali bomo najmanjšo potrebno količino podatkov. Ta podjetja smejo vaše podatke uporabljati samo za izvedbo naročil in za noben drug namen, v ta namen smo z njimi sklenili pogodbo o obdelavi podatkov o naročilih po 28. členu SUVP.

 

Uporaba podatkov za lastno svetovanje, oglaševanje in raziskave trga

 

Po črki f 1. odstavka 6. člena SUVP imamo pravico, da vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za lastno svetovanje, lastno oglaševanje ter lastne raziskave trga, predvsem pa za oblikovanje svoje ponudbe blaga in storitev skladno s potrebami. Seveda lahko zbiranju, obdelavi in rabi vaših osebnih podatkov za oglaševanje kadar koli ugovarjate oz. prekličete svoje privoljenje za naprej. V takem primeru vam ne bomo več pošiljali informacij za oglaševanje.

 

Poleg tega bomo podatke obravnavali zaupno in skladno z zadevnimi zakonskimi določili o varovanju osebnih podatkov. Teh podatkov in vsebine vaših sporočil ne bomo posredovali drugim brez vašega soglasja, razen če ste dali izrecno soglasje za posredovanje svojih podatkov v navedene namene ali če je posredovanje izrecno dovoljeno ali celo predpisano z zakonskimi predpisi.

 

Ta prepoved posredovanja podatkov pa ne velja v takšni meri, kolikor smo obvezani, da na zahtevo pristojnih organov tretjim osebam, še posebej državnim organom, v posameznih primerih izdamo informacije o podatkih, ki jih hranimo, če je to potrebno za kazenski pregon, za preprečevanje nevarnosti s strani policijskih služb nemških zveznih držav, za izpolnjevanje zakonskih nalog organov za zaščito ustavnosti Zvezne republike Nemčije in njenih dežel, za izvajanje nalog za preprečevanje nevarnosti zaradi mednarodnega terorizma v nemški Zvezni obveščevalni službi in nemški vojaški Obveščevalni službi, za varovanje pravic drugih, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in za druge namene, ki jih predpisujejo zadevni zakonski predpisi. Vaše soglasje za take namene ni potrebno.

 

Zbiranje, obdelava ali raba vaših osebnih podatkov, ki presega tukaj opisan obseg, se skladno s črko a 1. odstavka 6. člena SUVP izvaja izključno z vašim privoljenjem.

 

Izvažanje in obdelava podatkov v državah zunaj evropskega gospodarskega območja

 

Podjetje HANSA-FLEX deluje po vsem svetu in zato po svetu upravlja številne spletne strani. Podatki spletnih strani podružnic podjetja in podjetij koncerna s sedežem v Nemčiji ter EU se shranjujejo izključno v strežnikih v Nemčiji ali EU, enako velja za podatke, ki jih posredujete tem spletnim stranem ali skozi njih nam. Podatki iz spletnih strani podružnic podjetja in podjetij koncerna s sedežem zunaj evropskega gospodarskega območja se lahko shranjujejo tudi v strežnikih zunaj Nemčije ali EU, enako velja za podatke, ki jih posredujete tem spletnim stranem ali skozi njih nam.

Z vaše strani prostovoljno v okviru poizvedbe, iskanja, prošnje ali naročila na e-poštni naslov itd. dane osebne podatke smemo posredovati tudi podružnicam podjetja http://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, podjetjem koncerna http://www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html, partnerskim podjetjem in zastopnikom http://www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html ter drugim zunanjim izvajalcem storitev zunaj evropskega gospodarskega prostora, če obstaja navezava na temo ali kraj in je posredovanje podatkov potrebno za odgovor na/obdelavo poizvedbe, iskanja, prošnje, registracije v storitve podjetje HANSA-FLEX, za katere je potrebna registracija, prijavo za naše glasilo, sklenitev, vsebinsko dopolnitev, spreminjanje in izvajanje pogodbe o uporabi storitev podjetja HANSA-FLEX, za katere je potrebna registracija, za nakup blaga ter storitev, ki jih ponuja podjetje HANSA-FLEX, in za obračunavanje. V tem primeru so lahko vaši osebni podatki shranjeni tudi v strežnikih zunaj Nemčije ali EU.

 

Če ima prejemnik podatkov sedež v državi članici Evropske unije (EU) ali partnerici evropskega gospodarskega območja (EGO), je mogoče na podlagi zakonodaje, ki velja znotraj skupnosti, samodejno sklepati, da je pri prejemniku podatkov zagotovljena potrebna raven varovanja osebnih podatkov. Komisija EU je poleg tega za določene države, ki niso članice EU/EGO, odločila, da njihova zakonodaja zagotavlja primerno raven varovanja osebnih podatkov, da je mogoče tudi pri prejemnikih podatkov s sedežem v teh državah privzeti zadostno raven varovanja podatkov. Sem spadajo naslednje države: Andora, Argentina, Avstralija, Farojski otoki, Guernsey, Otok Man, Izrael, Jersey, Kanada, Nova Zelandija, Švica, Urugvaj, ZDA (Safe Harbor) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Če je prejemnik podatkov v drugi (tretji) državi, je treba za zagotovitev potrebne ravni varovanja osebnih podatkov skleniti pogodbo s prejemnikom podatkov, ki vključuje standardna pogodbena določila za EU ali se mora prejemnik podatkov zavezati pravilom Safe Harbor za podjetja v ZDA ali pa se s prejemnikom podatkov dogovorijo pravila podjetja za ravnanje z osebnimi podatki (Binding Corporate Rules).

 

Uporabniku je znano, da je v državah zunaj evropskega gospodarskega območja raven varovanja osebnih podatkov morda nižja kot v državah Evropske unije.

 

Piškotki

 

Naša spletna mesta uporabljajo na več mestih ti. piškotke. Piškotek (najbolj ustrezen pomen bi bil »profilna datoteka) je mala besedilna datoteka, ki jo strežnik shrani na trdi disk računalnika uporabnika in jo spletni brskalnik uporabnika uporablja za časovno omejeno shranjevanje informacij, ki so potrebne za uporabo določenega strežnika. Piškotke postavljamo zaradi prepoznavanja in upravljanja procesov, povezanih z internetnimi ponudbami podjetja HANSA-FLEX, pa tudi za vmesno shranjevanje podatkov o sejah (še posebej za prijavo in prepoznavanje vaše identitete). Ta piškotek je nujno potreben za pravilno delovanje z naše strani ponujenih storitev internetnega portala, za katere je obvezna registracija. Svoj spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvešča o postavljanju piškotkov, da se za vsak primer posebej odločite o sprejemanju piškotka ali da prepoveste vse piškotke. Če želite nastaviti funkcijo za piškotke v svojem spletnem brskalniku, je to opisano v funkciji za pomoč v vašem spletnem brskalniku. Sprejem teh piškotkov lahko sicer zavrnete, vendar pa bo to neizogibno povzročilo napake v sistemu, ki jih ne moremo odpraviti. Večina naših piškotkov je povezana s sejami. Ti se po koncu obiska samodejno izbrišejo. Naši piškotki ne predstavljajo nevarnosti za vaš računalnik in ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali drugih škodljivih programov.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov je točka f 1. odstavka 6. člena SUVP. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo tehnično potrebnih piškotkov je točka f 1. odstavka 6. člena SUVP. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov za namene analiziranja je pri obstoju zadevne privolitve uporabnika točka a 1. odstavka 6. člena SUVP.

 

Glasilo

 

Če želite prejemati glasilo, ki ga ponujamo v naših spletnih straneh, potrebujemo vaš veljaven e-poštni naslov. Prijava se izvede z vnosom e-poštnega naslova v obrazec za prijavo za glasilo. V tem primeru vam bomo po prijavi na navedeni e-poštni naslov poslali e-poštno sporočilo s povezavo za vklop, kjer lahko potrdite vključitev na seznam (temu pravimo postopek z dvojno privolitvijo). S tem zagotovimo, da ste hkrati dejanski lastnik vnesenega e-poštnega naslova in da se strinjate s prejemanjem glasila. S prijavo za glasilo shranimo vaš naslov IP in datum prijave. To shranjevanje je namenjeno izključno za hranjenje dokaza za primer, da kdo zlorabi vaš e-poštni naslov in vas brez vaše vednosti prijavi za sprejem glasila. Po opravljeni prijavi vas bomo občasno obveščali o našem podjetju in ponudbah za blago ter storitve.

Statistično vrednotenje branja se izvaja le v takšnem obsegu, da lahko ugotovimo, ali je prejemnik odprl glasilo in kliknil povezave. To funkcijo uporabljamo samo za preverjanje dejavnosti uporabnikov, da lahko opravimo ustrezne optimizacije. V ta namen vsebuje glasilo ti. spletni svetilnik, slikovno datoteko z velikostjo ene slikovne točke, ki se ob odprtju glasila prikliče iz našega strežnika.

Pravna podlaga za to je točka f 1. odstavka 6. člena SUVP z zgoraj navedenimi upravičenimi interesi.

 

Seveda lahko zbiranju, obdelavi in rabi vašega e-poštnega naslova za pošiljanje glasila kadar koli ugovarjate oz. prekličete svoje privoljenje. Preklic lahko opravite s povezavo v samem glasilu ali z obvestilom na zgoraj navedene možnosti za stopanje v stik z nami. Takrat vam bomo prenehali pošiljati glasilo.

 

Google Analytics

To spletno mesto uporablja storitev za spletno analitiko Google Analytics, ki jo ponuja podjetje Google Inc. (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analiziranje vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, pridobljene s pomočjo piškotkov, se praviloma prenesejo v strežnik podjetja Google v ZDA, kjer se tudi hranijo. Kadar je vključeno anonimiziranje naslova IP na tem spletnem mestu, se vaš IP-naslov pred pošiljanjem podjetju Google znotraj držav članic EU ali v drugih pogodbenih partnericah evropskega gospodarskega prostora prej skrajša. Le izjemoma se v strežnik podjetja Google v ZDA pošlje celoten naslov IP in tam skrajša. Opozarjamo vas, da je na tem spletnem mestu dejavno anonimiziranje naslovov IP. To spletno mesto je storitev Google Analytics razširilo s kodo »gat._anonymizeIp();«, kar zagotavlja anonimizirano zajemanje naslovov IP (ti. maskiranje naslova IP). Podjetje Google bo te podatke po naročilu upravljavca spletnega mesta uporabilo za vrednotenje vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti na spletnem mestu in druge storitve za upravljavca, povezane z uporabo spletnega mesta ter interneta. V okviru storitve Google Analytics iz vašega brskalnika posredovani naslov IP se ne hrani skupaj z drugimi podatki podjetja Google.

Shranjevanje piškotka lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika. Pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko zbiranje s piškotkom pridobljenih in z vašo uporabo spletnega mesta povezanih podatkov (vključno z vašim IP-naslovom) skupaj z obdelavo teh podatkov v podjetju Google preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ali (še posebej pri mobilnih napravah), s klikom na to povezavo. Pri tem se postavi piškotek za odklonitev zbiranja, ki preprečuje prihodnje zbiranje vaših podatkov pri obisku tega spletnega mesta: 

http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html

Več informacij o pogojih uporabe in varovanju osebnih podatkov pri uporabi storitve Google Analytics najdete na naslovu:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html oz. pod:

http://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps

 

V tem spletnem mestu uporabljamo storitev Google Maps. S tem vam lahko prikažemo interaktivne zemljevide neposredno v spletnem mestu, tako da lahko udobno uporabljate funkcijo zemljevidov.

 

Z obiskom v spletnem mestu dobi podjetje Google informacijo, da ste priklicali ustrezno podstran našega spletnega mesta. To se zgodi ne glede na to, ali storitev Google zagotavlja uporabniški račun, v katerega ste prijavljeni, ali če ni uporabniškega računa. Če ste prijavljeni v podjetje Google, bodo vaši podatki neposredno določeni vašemu računu. Če ne želite vzpostaviti povezave s svojim profilom pri podjetju Google, se morate pred priklicem zemljevida odjaviti. Podjetje Google hrani vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in/ali prilagojeno oblikovanje svojega spletnega mesta. Takšno vrednotenje se izvaja zlasti (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) za zagotavljanje ustreznega oglaševanja in obveščanje drugih uporabnikov vašega družabnega omrežja o vaših dejavnostih v našem spletnem mestu. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju teh uporabniških profilov, ki jo morate uveljavljati pri podjetju Google.

 

Storitev Google Maps uporabljamo zaradi privlačne predstavitve svojih spletnih ponudb in preprostega iskanja mest, navedenih v našem spletnem mestu. To je upravičen interes v smislu črke f 1. odstavka 6. člena SUVP.

 

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja ter obdelave podatkov s strani storitve Google Maps lahko najdete v Izjavah o varovanju osebnih podatkov. Tam boste dobili tudi dodatne informacije o svojih s tem povezanih pravicah in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Podjetje Google obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA in se je podvrglo določilom programa EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Storitev Google Maps izvaja podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

 

Facebook

 

Na tej strani uporabljamo vtičnike družbenega omrežja Facebook. Vtičnike Facebook prepoznate po logotipu Facebook ali gumbu za všečke. Kadar uporabnik obišče to stran, se z vtičnikom vzpostavi neposredna povezava med njegovim brskalnikom in strežnikom podjetja Facebook. Podjetje Facebook s tem dobi informacijo, da je uporabnik s svojim naslovom IP obiskal to stran. Če uporabnik klikne gumb za všeček storitve Facebook, ko je prijavljen v svoj račun Facebook, lahko vsebine teh strani poveže s svojim profilom Facebook. S tem lahko podjetje Facebook obisk teh strani poveže z uporabniškim računom uporabnika.

 

Opozarjamo vas, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in njihove rabe s strani podjetja Facebook. Če uporabnik podjetju Facebook ne želi omogočiti povezovanja njegovega obiska z njegovim uporabniškim računom Facebook, se mora prej odjaviti iz svojega uporabniškega računa Facebook.

 

Informacije o varovanju osebnih podatkov v podjetju Facebook: www.facebook.com/policy.php

Storitev Facebook upravlja podjetje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA.

 

YouTube

 

V našo spletno ponudbo smo vključili videoposnetke YouTube, ki so shranjeni v spletnem mestu www.youtube.com in jih lahko predvajate neposredno v našem spletnem mestu. Za vse je vključen »razširjeni način varovanja osebnih podatkov«, kar pomeni, da se v podjetje YouTube podatki ne prenašajo, če videoposnetkov ne predvajate. Podatki se prenesejo šele ob predvajanju videoposnetkov. Na ta prenos podatkov nimamo vpliva. To se zgodi ne glede na to, ali storitev YouTube zagotavlja uporabniški račun, v katerega ste prijavljeni, ali če ni uporabniškega računa. Če ste prijavljeni v podjetje Google, bodo vaši podatki neposredno določeni vašemu računu.

 

Če ne želite vzpostaviti povezave s svojim profilom v storitvi YouTube, se morate pred predvajanjem videoposnetkov odjaviti iz storitve YouTube. Storitev YouTube hrani vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in/ali prilagojeno oblikovanje svojega spletnega mesta. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju teh uporabniških profilov, ki jo morate uveljavljati v storitvi YouTube.

 

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja ter obdelave podatkov s strani storitve YouTube lahko najdete v Izjavi o varovanju osebnih podatkov. Tam boste dobili tudi dodatne informacije o svojih pravicah in možnostih nastavitev za varovanje zasebnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Podjetje Google obdeluje vaše osebne podatke tudi v ZDA in se je podvrglo določilom programa EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Storitev YouTube upravlja podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

 

Shranjevanje bančnih podatkov

 

Če kot način plačila ponujamo pooblastilo za neposredno bremenitev in za to ne uporabljamo izvajalca plačilnih storitev, se uporabnik, ki izbere ta način plačila, zavezuje, da bo podjetju HANSA-FLEX izdal veljavno pooblastilo za neposredno bremenitev za svoj bančni račun. Uporabnik mora pri tem med drugim navesti naslednje:

 

 • Lastnik računa
 • Številka računa
 • Ime kreditne ustanove
 • Številka kreditne ustanove

 

Drugi uporabniki ne morejo nikoli in nikjer videti bančnih podatkov.

 

Sistemi za plačevanje po internetu

 

Opozarjamo vas, da za plačevanje naših internetnih ponudb poleg drugih načinov plačila v določenih primerih ponujamo tudi sisteme za plačevanje po internetu, katerih upravljavci lahko imajo sedež zunaj EU. Ta podjetja lahko še posebej podatke, pomembne za plačilo, shranjujejo tudi na strežnikih zunaj EU. Na to nimamo vpliva.

 

8.    Zaščita otrok in mladostnikov

 

Zaščita zasebnosti otrok in mladostnikov je za nas pomembna. Osebe, mlajše od 18 let, brez privoljenja svojega zakonitega zastopnika načeloma ne smejo posredovati osebnih podatkov našim spletnim stranem. Ne zbiramo, obdelujemo in uporabljamo nikakršnih informacij o osebah, za katere nam je znano, da so mlajše od 16 let, če prej za to ne pridobimo dokazljivega privoljenja njihovih zakonitih zastopnikov.

 

9.    Varovanje osebnih podatkov

 

Vaši osebni podatki se pri registraciji z naše strani ponujenih storitev, ki zahtevajo obvezno registracijo, in pri prijavi v interno območje za uporabnike ter spletno trgovino na naslovu https://shop.hansa-flex.com ali portal za stranke na naslovu https://my.hansa-flex.com prenašajo po internetu šifrirani s potrdilom SSL (2048-bitnim). Svoje spletno mesto in druge sisteme s tehničnimi ter drugimi organizacijskimi ukrepi varujemo pred izgubami, uničenjem, dostopom, spreminjanjem ali širjenjem svojih podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub rednemu preverjanju pa ni mogoča popolna zaščita proti vsem možnim nevarnostim. Dostop do vašega računa v internem območju za uporabnike in spletni trgovini na naslovu https://shop.hansa-flex.com ali portalu za stranke na naslovu https://my.hansa-flex.com je mogoč samo po vnosu osebnega gesla. Svoje informacije za dostop morate vedno obravnavati zaupno in zapreti okno brskalnika, ko končate komunikacijo z nami, še posebej če računalnik uporabljate skupaj z drugimi osebami.

 

10. Zunanje povezave in tuje vsebine

 

Vsebine naših spletnih strani so bile pripravljene zelo skrbno. Vseeno pa ne jamčimo, da so aktualne in popolne. Odgovorni smo le za svoje in ne za tuje vsebine. Za podrobnejše informacije lahko najdete na naših spletnih straneh povezave na spletne strani drugih. Vse zunanje povezave smo preverili, da ne vsebujejo nezakonitih vsebin, in takih vsebin vsakokrat nismo zaznali. Za tuje vsebine ne velja splošna obveznost nadzora in preverjanja. Če izvemo, da so tam prisotne nezakonite vsebine, povezave takoj preverimo in po potrebi take vsebine takoj odstranimo. Zunanje povezave se vedno odprejo v novem oknu brskalnika.

 

Stanje: maj 2018